Problem i rozwiązanie na tej stronie:

Otwarcie rachunku: rachunek bankowy w Niemczech

Karta bankowa Niemcy

Nawet w sytuacji, gdy świat cały czas się rozrasta, dla niemieckich banków jest wciąż kłopotliwe, by przeprowadzić przekonującą kontrolę zdolności kredytowej, w przypadku, gdy wnioskodawca pochodzi z zagranicy.

Oba top-banki (DKB i Comdirect) naszego portalu wydają standardowo kartę Visa wraz z doskonałymi warunkami; dlatego sprawdzenie zdolności kredytowej jest tutaj obowiązkiem. Dla naszych czytelników z zagranicy znaleźliśmy łatwą drogę, jak można bezpłatnie otworzyć rachunek bankowy przez Internet w Niemczech.

Opcja z bezpłatnym kontem oszczędnościowym w Niemczech

W przypadku otwarcia rachunku oszczędnościowego nie ma większego problemu dla niemieckich banków, ponieważ jako klienci przynoszą Państwo kapitał. Nie otrzymają Państwo (na początku) karty kredytowej Visa. Mogą Państwo włożyć pieniądze, jednak nie można korzystać z linii kredytowych. Tak więc w tym przypadku nie ma miejsca kontrola zdolności kredytowej.

Jeśli są Państwo wiarygodnymi klientami, mogą Państwo otrzymać później na drodze uproszczonego postępowania pełnoprawny rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy z kartą kredytową i na życzenie depozyt papierów wartościowych (ważny także dla obywateli USA). Poniżej więcej na ten temat.

Pełnoprawny rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy z kartą Visa w drugim kroku

Skuteczny wniosek o konto oszczędnościowe

Proponujemy Państwu rachunek oszczędnościowy w banku Comdirect, ponieważ Comdirect należy do najlepszych banków w Niemczech, które oferuje rachunki zakładane przez Internet. Poza tym w przypadku Comdirect istnieje szansa na rozszerzenie palety usług banku o rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, kartę kredytową oraz depozyt papierów wartościowych.

Rachunek oszczędnościowy w banku Comdirect nazywa się „Tagesgeld Plus“ i posiada następujące cechy:

 • odsetki konkurencyjne na rynku w zależności od poziomu odsetek w Niemczech
 • 4 × w roku następuje dopisanie odsetek
 • pieniądze są dostępne w każdym czasie, nie ma terminów wypowiedzenia!
 • pieniądze są ubezpieczone poprzez zabezpieczenie depozytu
 • brak minimalnych wkładów pieniężnych
 • prowadzenie rachunku jest bezpłatne

Informacje dotyczące rachunku oszczędnościowego banku: www.comdirect.de/tagesgeld

Otwarcie rachunku jest możliwe z Niemiec i innych państw

Założenie dla skutecznego otwarcia rachunku:

 • Muszą Państwo ogólnie rozumieć język niemiecki i mówić w tym języku, ponieważ umowy sporządzone są właśnie w tym języku. Poza tym bankowość online dostępna jest tylko w języku niemieckim.
 • Muszą Państwo przejść przez proces identyfikacji klienta (legitymacja). Więcej na ten temat poniżej.

Wniosek o otwarcie konta w 2 krokach:

 • Wniosek o rachunek online

  Wypełniają Państwo wniosek na otwarcie rachunku „Tagesgeld Plus“.

  Jeśli mają Państwo adres w Niemczech lub przebywają aktualnie w Niemczech, wówczas proszę skorzystać z tego wniosku: www.comdirect.de/tagesgeld (formularz online).

  Jeśli przebywają Państwo za granicą, proszę przejść na poniższy link i kliknąć na interesującą nas ścieżkę:

  • dla osób, które żyją w Niemczech nie dłużej niż 180 dni
  • dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku
  • rachunek Tagesgeld Plus
  • dla nowych klientów
  • tutaj znajdziecie Państwo różnice pomiędzy rachunkiem pojedynczym a wspólnym (jeśli chcieliby Państwo otworzyć rachunek z inną osobą – w ten sposób postępują na przykład małżeństwa)
  • PDF
 • Comdirect formularze wniosku o otwarcie rachunku z zagranicy

  Znalezienie prawidłowego formularza do otwarcia rachunku nie jest takie łatwe. Proszę skorzystać z tego linku: Comdirect-Formulare.

 • Identyfikacja osoby

  Muszą się Państwo zidentyfikować jako klient. Jest to wymagane przez niemiecką ustawę dotyczącą klientów banków. Jeśli przebywają Państwo w Niemczech, wówczas korzystają Państwo z bezpłatnej procedury PostIdent.

  Jeśli przebywają Państwo poza Niemcami, mają Państwo wybór – przyjechać do Niemiec i tutaj zrealizować procedurę PostIdent lub załatwić Identyfikację u notariusza w Państwa rodzinnym kraju. W tym celu proszę skorzystać z ostatniej strony formularza otwarcia rachunku.

  Koszty notariusza ponoszą Państwo. W związku z różnymi systemami prawymi poświadczenia notarialne z niektórych państwo mogą nie być uznawane. Jeśli mieszkają Państwo w obrębie Unii Europejskiej (np. w Polsce, Hiszpanii, Włoszech lub Wielkiej Brytanii), wówczas nie ma żadnego problemu.

  Otwarcie rachunku z Ameryki Północnej i Południowej (od Kanady po Brazylię) jak również w Australii są również możliwe. W przypadku państw z Afryki i Azji proszę najpierw zapytać w banku, czy i które notarialne identyfikacje będą uznawane.

  W przypadku wnioskowania z zagranicy proszę dołączyć obok poświadczenia notariusza na stronie 6 wniosku następujące kserokopie dokumentów:

  • poświadczenie miejsca zamieszkania (np. rachunek za gaz, prąd lub telefon)
  • o kopię dowodu lub paszportu
 • Przewodnik comdirect oznaczania identyfikacyjnego

  We wniosku dotyczącym otwarcia rachunku możliwości identyfikacji są dobrze wyjaśnione. Są one jednak dostępne tylko w języku niemieckim.

Zwolnienie z podatku w Niemczech

W Niemczech dochody z kapitału (odsetki na koncie oszczędnościowym) są opodatkowane. Obowiązuje to jednak ludzi, których miejsce zamieszkania znajduje się w Niemczech. Jako obcokrajowcy nie muszą Państwo płacić tego podatku.

Wolność podatkowa dla posiadaczy rachunku za granicą

Bank Comdirect dośle Państwu w odpowiednim czasie formularz wnioskujący o zwolnienie z podatku.

Dochody z odsetek i uczciwość podatkowa

Jeśli mają Państwo miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi odsetek, są Państwo zobowiązani do zgłoszenia dochodów z tytułu odsetek do Federalnego Urzędu Podatkowego w Niemczech. Stamtąd następuje roczna rejestracja w Urzędzie Podatkowym w Państwa kraju zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.

Ta prawna regulacja została stworzona dla wspomagania uczciwości podatkowej i póki co funkcjonuje tylko w Unii Europejskiej. Toczą się dyskusje dotyczące późniejszego rozszerzenia tej regulacji na państwa OECD.

Korzystanie z konta „Tagesgeld Plus“

Przelewy

Rachunek „Tagesgeld Plus“ banku Comdirect jest czystym rachunkiem oszczędnościowym. Służy elastycznemu lokowaniu pieniędzy. Na tym koncie nie można dokonywać przelewów poza przelewami zwrotnymi na Państwa własne konto w Państwa banku.

Przelewy pomiędzy Państwa (zagranicznym) bankiem a bankiem Comdirect są zawsze bezpłatne, jeśli dokonywane są w obszarze SEPA w walucie Euro. W innych wypadkach w Comdirect mają Państwo w Comdirect naprawdę korzystną taryfę.

Wpłaty i wypłaty gotówki

Jeśli są Państwo w Niemczech, mogą Państwo zlecić bezpłatnie wpłatę bądź wypłatę gotówki na swoje konto oszczędnościowe banku Comdirect w każdej filii banku Commerzbank (drugi co do wielkości bank w Niemczech).

Wypłaty gotówki od 2000 Euro należy 3 dni wcześniej omówić z obsługą klienta banku Comdirect, aby w filii były już dla Państwa przygotowane pieniądze.

Do wpłat i wypłat gotówki proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport oraz numer konta.

Wpłata gotówkowa Commerzbank

Wpłaty i wypłaty pieniędzy można dokonywać bezpłatnie w ponad 1000 filii banku Commerzbank. Do Commerzbank należy 80% akcji banku Comdirect.

Bankowość online

Otrzymają Państwo bezpłatny dostęp do bankowości online banku Comdirect. W ten sposób mają Państwo cały czas oko na swoje konto.

Bezpieczeństwo pieniędzy

Państwa kapitał jest w banku Comdirect bezpieczny, ponieważ chodzi o niemiecki bank internetowy, który stworzony jest dla klientów online i specjalizuje się w obszarach rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych oraz lokat z kapitału. Bank Comdirect nie udziela kredytów za granicę.

Bank ten zarabia na opłatach w handlu papierami wartościowymi, poprzez wymiany płatności kartami kredytowymi i poprzez różnice w oprocentowaniu pomiędzy wkładami pieniężnymi klientów i operacjami finansowymi w Niemczech.

Bank Comdirect widnieje również w systemie zabezpieczenia depozytów, który gwarantuje ustawowe 100000 Euro na klienta i konto. Ponadto bank jest prywatnoprawnym członkiem w funduszu zabezpieczającego Federalnego Związku Banków Niemieckich” (Bundesverband deutscher Banken). W związku z tym każde konto jest silnie ubezpieczone.

Podsumowanie

Otwarcie rachunku oszczędnościowego w Niemczech w banku Comdirect jest stosunkowo łatwe, ponieważ odpada kontrola zdolności kredytowej. Otwarcie rachunku jest możliwe zarówno z Niemiec jak i z wielu innych państw.

Rachunek jest w każdym razie bezpłatny.

“Teraz – wniosek o rachunek Tagesgeld Plus”

… bezpłatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Niemczech!

www.comdirect.de/tagesgeld

Link do otwarcia rachunku poza Niemcami: Comdirect-Formulare.

Perspektywa kolejnych usług banku

Jeśli się już udało załatwić identyfikację z zagranicy i otrzymali Państwo od banku wszelkie dane związane z dostępem do rachunku, należy przelać trochę gotówki na konto. Można dokonywać także regularnych wpłat, aby bank widział, że traktują Państwo niemieckie konto poważnie.

Są też przypadki, kiedy to klienci wpłacali już spore sumy, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że kapitał na niemieckim koncie w Niemczech jest bezpieczniejszy niż w ich rodzinnym kraju.

Comdirect Visa Card

Wnioskowanie o kartę Visa byłoby możliwe do osiągnięcia w jednym kroku …

Rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy+ Karta Visa …

Nieco później – co najmniej 6 miesięcy – proszę zapytać bank, czy możliwe byłoby otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Proszę wspomnieć, że mają Państwo pozytywne doświadczenia ze współpracy z bankiem i chcieliby Państwo w przyszłości więcej korzystać z innych możliwości. Ponieważ bank już Państwo zna – widoki na sukces są spore.

Być może nie otrzymają Państwo od razu zbyt wysokich linii kredytowych. Niemieckie banki dokonują to w zależności od wysokości wpływów wynagrodzenia za pracę. Ale wówczas otrzymają Państwo kartę Visa Prepaid. Z tą kartą mogą Państwo korzystać z wszystkich opisanych tu przywilejów: 7 tajemnic optymalnego wykorzystania Karta Visa Comdirect.

Jeśli deponują Państwo w Comdirect papiery wartościowe (akcje, fundusze), wówczas mogą Państwo otrzymać kredyt … to byłby interesujący temat na nowy artykuł.

Tutaj raz jeszcze link do wartego polecenia rachunku oszczędnościowego banku: www.comdirect.de/tagesgeld.

Jakie mają Państwo pytania?

Kolejne teksty dotyczące niemieckich banków:

Obrazy: sashpictures/karta bankowa i manipulateur/walizka z pieniędzmi (zarówno fotolia.com)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kto pisze tutaj?

Osoba, która w ciągu minionych 7 lat pomogła ponad 100.000 osobom wybrać nowe konto. Mam na imię Tanja i gdy klikniecie dalej, dowiecie się czegoś o mnie i naszej stronie.

Jedna odpowiedź na „“Otwarcie rachunku: rachunek bankowy w Niemczech””

 1. Tanja pisze:

  Przedstawiona tu strategia jest także dobrą opcją założenia rachunku dla żyjących w Niemczech Polaków. Szczególnie wówczas, jeśli nie mieszka się w Niemczech zbyt długo i w związku z tym nie miało się okazji „zapracować” na pozytywną ekspertyzę Schufa dotyczącą zdolności kredytowej.

  Państwa doświadczenia będą tu bardzo mile widziane, szczególnie, gdy chcą Państwo chętni, by udzielić innym osobom informacji. Proszę wówczas pozostawić swój komentarz w polu komentarza, dziękuję!

Dopisz uzupełnienie lub zadaj pytanie, dzięki za zaangażowanie!

Kredyt

Najlepszy sposób na otrzymanie kredytu w Niemczech!

Darmowe mobilne konto bieżące

Anzeige

N26

Pomagamy w otwarciu właściwych kont bankowych i ich rozsądnym wykorzystywaniu.

Dostępne nowe kwoty kredytów:

Otwórz konto internetowe w Niemczech >> instrukcja
znane z:
Der Privatinvestor Bayern 1 Travelbook Spiegel Online Wirtschaftswoche Zeit Online