Alternatywne formy finansowania za pośrednictwem inwestorów

Jak otrzymać kredyt w Niemczech > bez pośrednictwa < banku?

W artykule tym zapoznacie się z interesującymi możliwościami zaciągnięcia w Niemczech kredytu w wysokości 1000-25000 euro.

W tę formę „lokaty pieniężnej” inwestują zamiast banków również prywatni inwestorzy, a obecnie nawet fundusze (!). O możliwościach samodzielnego inwestowania dowiecie się w drugiej części tego artykułu.

Auxmoney – kredyt

Zapytanie kredytowe zawsze jest bezpłatne!

Aby móc złożyć wniosek kredytowy, musicie spełnić następujące warunki:

 • Po pierwsze, Wasze stałe miejsce zamieszkania musi znajdować się w Niemczech.
  Nieistotne jest to, czy jesteście dodatkowo zameldowani za granicą, jak długo już przebywacie w Niemczech oraz do jakiej narodowości przynależycie.
 • Po drugie, musicie również osiągać regularne dochody.
  Wydaje się to oczywiste, ponieważ kredytodawca nie może mieć wątpliwości co do tego, czy będziecie w stanie spłacać raty kredytu. W przeciwieństwie do większości banków Auxmoney akceptuje również dochody z okresu próbnego (np. w trakcie zmiany miejsca pracy) oraz z prac dorywczych.

Czy spełniacie te warunki?

… jeśli tak, możecie wejść na stronę ► www.auxmoney.com i złożyć tam wniosek kredytowy lub przeczytać dalszą część artykułu.

Od złożenia wniosku kredytowego do wypłaty – krok po kroku

 • Podanie kwoty kredytu oraz określenie jego rodzaju

  Kolejnym krokiem jest przejście na stronę, gdzie ujrzycie propozycję przykładowego kredytu. Mowa wyłącznie o kredycie przykładowym, ponieważ bank nie zna jeszcze Waszych danych osobowych i nie uzyskał jeszcze informacji o Waszej wypłacalności (por. Credit History). Ofertę kredytu szytego na miarę Waszych potrzeb otrzymacie dopiero po podaniu danych osobowych.

 • Zakładanie konta użytkownika

  Teraz powinniście założyć konto użytkownika – najpierw trzeba podać adres mailowy oraz hasło. Następnie należy wpisać dane osobowe, aby zaprezentowana Wam została oferta kredytowa szyta na miarę Waszych potrzeb.

  Czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu oraz jego oprocentowaniu jest w ostatecznym rozrachunku wypłacalność. Oprócz danych osobowych oraz informacji z Schufa pobrane zostaną Wasze dane z innych rejestrów informacyjnych jak np. Credit Reform, Arvato i/lub Bürgel.

 • Oferta kredytowa

  W najlepszym wypadku otrzymacie teraz jedną lub kilka propozycji kredytu. Możecie je przyjąć lub odrzucić.

  Jeśli w zautomatyzowanym systemie „Portfolio Builder”, który umożliwia inwestorom automatyczny udział w procedurze udzielania kredytów, Wasza wypłacalność okaże się niewystarczająca (z drugiej strony nie oznacza to jeszcze, że w ogóle nie macie szansy na otrzymanie kredytu), zostaniecie poproszeni o opisanie swoich potrzeb w postaci tzw. „projektu kredytowego”. Najlepiej omówcie pokrótce, jak chcielibyście wykorzystać pożyczkę oraz w jakim stopniu możecie zagwarantować jej spłatę.

  Projekt ten pojawi się wtedy na swoistym „rynku”. Inwestorzy mogą tutaj indywidualnie zaangażować się w jego finansowanie. Oprocentowanie jest wówczas zasadniczo wyższe niż w przypadku kredytu udzielanego automatycznie. Dzięki temu jednak realną szansę na udzielenie kredytu mają samozatrudnieni oraz osoby zaczynające własną działalność gospodarczą. Zależy to oczywiście od tego, na ile przekonująco przedstawią swój plan finansowania.

 • Procedura identyfikacyjna oraz ewentualne przesłanie innych dokumentów

  Warunkiem udzielenia kredytu jest niebudząca wątpliwości identyfikacja potencjalnego kredytobiorcy. W tym celu należy bezpłatnie skorzystać z identyfikacji na poczcie (PostIdent-Verfahren) lub w oparciu o video (VideoIdent-Verfahren).

  Zostaniecie jeszcze ewentualnie poproszeni o załadowanie innych dokumentów takich jak zaświadczenie o wynagrodzeniu czy decyzja podatkowa.

 • Podpisanie umowy kredytu oraz wypłata kredytu

  Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy kredytu oraz podanie numeru konta, na które zostanie on wypłacony.

Gotowe!

3-4 dni od momentu złożenia wniosku kredytowego do wypłaty

Jeśli zależy Wam na czasie i wszystkie wymagane etapy przejdziecie od razu, od momentu złożenia wniosku online do wypłaty kredytu upłyną 3-4 dni.

A tak Auxmoney prezentuje się swoim potencjalnym kredytobiorcom:

Klikając w ten link, możecie rozpocząć składanie wniosku kredytowego ► www.auxmoney.com

Szczegóły i najczęstsze pytania

1. Czy mogę otrzymać kredyt, nawet jeśli mój bank wcześniej mi go odmówił?

Jak najbardziej.

Istnieje wiele powodów, dla których banki odmawiają kredytowania. Czasami kwota kredytu jest dla nich za niska. Bez względu na to, czy otrzyma się kredyt w wysokości 5000 czy 50 000 euro, bank musi włożyć w rozpatrzenie wniosku tyle samo pracy. Zajmując się drugim wnioskiem, zarobi jednak 10 razy więcej.

Z tego powodu wiele niemieckich banków nie udziela już kredytów poniżej 2500 euro. W Auxmoney można otrzymać kredyt w minimalnej wysokości 1000 euro. Jego miesięczna rata wynosi wtedy mniej więcej 23-30 euro.

Kredyty z miesięczną ratą od 23 euro

Kolejnym powodem odmowy bywa niezadowalająca informacja z systemu Schufa. Banki w dużej mierze polegają na danych zaczerpniętych z tego źródła. Schufa nie dysponuje jednak zbyt dużą wiedzą o kredytobiorcach, którzy w Niemczech mieszkają relatywnie krótko i są jeszcze całkiem młodzi. Niewystarczająca liczba danych w systemie Schufa skutkuje więc kiepskim wynikiem „rankingu”.

Dane z systemu Schufa Auxmoney wykorzystuje jako kryterium eliminacji. Jeśli więc znajdują się w nim informacje o czyjejś upadłości, to siłą rzeczy taka osoba nie otrzyma kredytu. Większą wagę dla oceny wypłacalności oraz jej ostatecznego wyniku w Auxmoney mają informacje z innych źródeł, np. Credit Reform, Arvato czy Bürgel.

Oznacza to, że nawet z niezadowalającym wynikiem w systemie Schufa wciąż można liczyć na kredyt za pośrednictwem Auxmoney.

Odsetek wniosków kredytowych z wypłacalnością ocenioną pozytywnie wynosi obecnie 50%!

Auxmoney pozytywnie rozpatruje co drugie zapytanie kredytowe, dzięki czemu można rozpocząć procedurę udzielania kredytu.

To wynik ponadprzeciętny – zwłaszcza gdy weźmie się uwagę, że wielu zainteresowanych kredytem najpierw składa wniosek kredytowy w swoim banku, alternatyw zaś szuka w Internecie dopiero wtedy, gdy spotka ich odmowa!

2. Czy mogę otrzymać kredyt jako osoba bezrobotna?

W 99% przypadków – niestety nie.

Inwestorom zależy na dwóch rzeczach – odsetkach oraz spłacie zainwestowanych środków. Z tego powodu zasadniczo nie udziela się kredytów osobom, które są albo bezrobotne, albo nie osiągają żadnych przychodów.

Niemniej – i na tym też polega przewaga Auxmoney nad bankami – kredyt może zostać udzielony osobom, które:

 • są obecnie na okresie próbnym (i ze względu na zmianę pracy potrzebują np. kredytu na przeprowadzkę i urządzenie nowego mieszkania)

 • oraz osobom o niskich dochodach (np. studentom, którzy potrzebują samochodu, aby móc dojeżdżać na uczelnię i równocześnie wykonują pracę za 450 euro miesięcznie).

3. Czy mogę otrzymać kredyt jako osoba samozatrudniona?

Zasadniczo tak.

Samozatrudnieni oraz przedstawiciele wolnych zawodów często miewają trudności z otrzymaniem finansowania w niemieckich bankach. Również za pośrednictwem Auxmoney może im się przytrafić, że propozycji kredytowej nie otrzymają od razu – zamiast tego zostaną poproszeni o scharakteryzowanie swojego projektu kredytowego i umieszczenie go na „rynku” do wglądu inwestorów.

Nie przegapcie jednak tej niesamowitej okazji!

Opiszcie konkretnie, na co potrzebujecie pieniędzy i dlaczego ta inwestycja ma sens. Napiszcie również, na ile macie możliwość spłaty kredytu.

Jest to poza tym doskonała opcja dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które chciałyby znaleźć jakieś dojście do zewnętrznych źródeł finansowania.

Statystyki mówią o tym, że co jedenasty kredyt przydzielany za pośrednictwem Auxmoney otrzymuje osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą!

4. Czy muszę posiadać w Niemczech rachunek bankowy w celu spłaty kredytu?

Tak, ponieważ kredytu można udzielić tylko wtedy, kiedy kredytobiorca jest stale zameldowany w Niemczech, a z tym zazwyczaj też wiąże się posiadanie niemieckiego rachunku bankowego.

Wasz bank będzie księgować comiesięczne raty w formie polecenia zapłaty.

Jeśli nie macie jeszcze rachunku bankowego, spójrzcie na nasz przegląd trzech najlepszych rachunków osobistych w Niemczech oraz kilka wskazówek, jeśli wolicie założyć rachunek bez dostarczania informacji z systemu Schufa.

5. Kto udziela kredytu?

Jak już na początku zaznaczyliśmy, kredytodawcą nie jest bank. Kredytodawcami są prywatni inwestorzy.

Chodzi zarówno o mniejszych inwestorów, którzy w świecie niskiego oprocentowania szukają bardziej opłacalnych alternatyw i dokładają 500 euro do danego projektu kredytowego, jak i większe firmy i fundusze, które profesjonalnie zajmują się inwestowaniem pieniędzy w formie „prywatnych kredytów”.

Średnia stopa zwrotu w przypadku klas kredytowych AA-E wynosi 5-6% na rok i tym samym wyraźnie przewyższa oprocentowanie konta oszczędnościowego. Mimo to ryzyko jest wtedy większe!

Ze względu na ustawowe wytyczne Auxmoney nie jest w stanie całkowicie obyć się bez banków. Dlatego też spłata kredytu oraz księgowanie miesięcznych rat odbywa się za pośrednictwem niemieckiego banku SWK Bank. Opłata z tego tytułu wynosi jednak 2,50 euro miesięcznie.

Ale tylko wtedy, kiedy zaczęliście już spłacać swój kredyt!

6. Jakich opłat można się jeszcze spodziewać?

Jeśli rozejrzycie się na stronie internetowej Auxmoney i, logując się jako kredytobiorca lub inwestor, porównacie znajdujące się tam informacje, Waszą uwagę z pewnością zwrócą dane o rozmaitych stopach procentowych.

Odsetki płacone przez kredytobiorców są wyższe niż te, które otrzymują inwestorzy. Nadwyżka trafia do Auxmoney. W sumie tej zawarte są koszty realizacji całego procesu, sprawy techniczne, wynagrodzenie dla pracowników, reklama oraz zysk dla Auxmoney!

Auxmoney podaje, że za każdy kredyt nalicza opłatę operacyjną w wysokości 2,95%. Opłata ta jest pobierana za każdym razem wraz z miesięczną ratą.

Dopóki nie otrzymacie wypłaty kredytu, nie musicie ponosić żadnych kosztów. Samo złożenie wniosku kredytowego za pośrednictwem Auxmoney nie naraża Was jeszcze na żadne ryzyko ani koszty.

Brak kredytu = brak kosztów

Auxmoney wypłacił już ponad 45000 kredytów. Być może ktoś z Was dołączy do tego grona?

7. Czy mam możliwość wcześniejszej spłaty kredytu?

Jak najbardziej.

W tej sytuacji powinniście się skontaktować z obsługą klienta Auxmoney, która wyliczy Wam indywidualnie różne opcje spłaty.

Zasadniczo pociąga to za sobą konieczność uiszczenia prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty – prywatni inwestorzy w końcu zainwestowali w Was pieniądze, zakładając, że zrealizowane zostaną pierwotne postanowienia umowy.

Auxmoney dla inwestorów

Udziału w sektorze „kredytów prywatnych” nie można w ogóle porównywać z lokatą w ramach tzw. Tagesgeldkonto (otwarte konto oszczędnościowe). Stopy zwrotu są znacznie wyższe. Istnieje jednak zarazem ryzyko strat, dokładniej mówiąc wtedy, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłaty.

Ponieważ z kredytobiorcą o klasie kredytowej AA mamy do czynienia niezwykle rzadko w porównaniu z kredytobiorcą ocenionym na E, przekłada się to również na wysokość stopy zysku. Mówią o tym również aktualne statystyki Auxmoney:

Wydajność przy Auxmoney

Źródło: Informacje o inwestorach z Auxmoney

Aby zminimalizować ryzyko strat, należy zgodnie z rekomendacją Auxmoney inwestować w wiele projektów kredytowych. Inwestując np. 2500 euro, można rozdysponować tę sumę na 100 różnych projektów kredytowych po 25 euro na projekt.

Auxmoney podaje, że odsetek strat z kredytów wynosi mniej niż 3%. Straty oraz 1% marży pobieranej przez Auxmoney zostały już uwzględnione w wyżej wymienionych wartościach stóp zwrotu.

Zainteresowanych inwestycją za pośrednictwem Auxmoney odsyłamy do tej strony ► http://info.auxmoney.com/top-rendite.html

Możecie np. zainwestować w kredyty zabezpieczone pojazdem albo tak jak zdradził mi Gerald Hörhan w jednej z naszych prywatnych rozmów: „Sam nie mam długów, ale w nie inwestuję”.

Jeśli chcesz złożyć wniosek kredytowy w Auxmoney, wejdź w poniższy link:

„Złóż zapytanie kredytowe”

… Wypłata możliwa w 3-4 dni!

www.auxmoney.com

Macie jakieś pytania?

Możecie skorzystać z pola na komentarze na dole strony, aby zadać pytania odnośnie składania wniosku kredytowego lub zgłosić się jako inwestor.

Śmiało możecie również w ten sposób podzielić się z nami swoimi doświadczeniami z Auxmoney. Zaangażowanie to zaowocuje być może kolejnymi artykułami i wskazówkami na naszym portalu. Dziękujęmy, że odwiedziliście DeutschesKonto.ORG i życzymy Wam powodzenia z Auxmoney!

Inne artykuły dotyczące kredytów na naszym specjalistycznym portalu:

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.8]

Kto pisze tutaj?

Cześć! Mam na imię Gregor, w ciągu ostatnich 15 lat zebrałem sporo doświadczeń związanych z ponad 100 bankami w 20 krajach. Jeśli chcesz dowiedzieć się ⇒ więcej kliknij.

26 odpowiedzi na „“Jak otrzymać kredyt w Niemczech > bez pośrednictwa < banku?””

 1. Ulla pisze:

  Mam pytanie co do kredytu w auxmoney. Dostałam papiery z Swkbank. Podpisałam i wysłałam. Już minęły 2 tygodnie i pieniędzy nie ma na koncie. Pisałam do auxmoney i odpisali że nie dostali podpisanej umowy. Napisałam jeszcze raz i odpowiedzieli że anulowali kredyt. Normalnie piwinni mnie jakoś powiadomić a tu nic. Proszę o pomoc co mam zrobić. Nie znam dobrze jezyka niemieckiego.

  • Redaktion pisze:

   Jesteśmy niezależnym portalem internetowym i nie możemy ingerować w umowy kredytowe. Rada: proszę zadzwonić do Auxmoney z zaufaną osobą, która lepiej mówi po niemiecku i zwrócić się do nich z prośbą o pomoc. Osobiście znamy kilku spośród tych pracowników – to bardzo zaangażowany zespół. Powodzenia!

 2. Paweł pisze:

  Czy jest możliwe uzyskanie pożyczki w wysokości 100.000 euro na rozbudowę działalności w Polsce?

  • Gregor pisze:

   W takim wypadku w polu „Przeznaczenie” należy wybrać „Inne”. Maksymalna kwota kredytu w Auxmoney wynosi obecnie 25.000 Euro.

   Verwendung des Kredits bei Auxmoney richtig angeben

   Ważne jest przy tym, żeby kredytobiorca był zameldowany i pobierał wynagrodzenie w Niemczech. W większości przypadków są to wpływy z nawiązanego stosunku pracy, o ile nie chodzi o prywatnych przedsiębiorców.

   Obraz Tłumaczenie:

   Wunschbetrag => Pożądana kwota:
   € 25.000 => € 25.000
   Verwendung: => Przeznaczenie:
   Bitte wählen ... => Proszę wybrać...
   Möbel / /Umzug => Meble / przeprowadzka
   Urlaub => Urlop
   PC / HiFi / TV / Video => PC / HiFi / TV / Video
   Existenzgründung => Założenie działalności
   Auslildungsfinanzierung => Opłacenie wykształcenia
   Ablösung anderer Kredite => Spłacenie innego kredytu
   Ausgleich Girokonto/Dispo => Spłacenie rachunku rozliczeniowego / kredytu dyspozycyjnego
   Autokredit => Kredyt samochodowy
   Sonstiges => Inne
 3. Ewa pisze:

  Czy można dobrać kredyt w Auxmoney?

  • Gregor pisze:

   Tak, zwiększenie kredytu w Auxmoney jest możliwe. Jeżeli dotychczasowy kredyt ma pan już od miesiąca i zawsze opłaca raty terminowo, to wszystko przemawia za!

 4. Niki pisze:

  Czy jest możliwość uzyskania kredytu w kwocie 4000 tys euro na rozpoczęcie działalności, nie mając dochodów?
  Mam spisany biznes plan

 5. Aga pisze:

  Czy jest możliwość rozmowy w języku polskim z doradcą przy ustalaniu warunków i kwoty kredytu?

 6. Cezary pisze:

  Witam. Mieszkam w Niemczech od 7 lat, przy granicy z Holandią i pracuję w Holandii (lepsze zarobki:)). Pracowałem jakiś czas temu na terenie Niemiec, ale od 1,5 roku pracuję w NL. Konto Bankowe od 7 lat to samo. Historia kredytowa jakaś jest 🙂, oczywiście pozytywna. Ale na to wychodzi, że z racji tego, że pracuję w NL nie mam szans na kredyt? Pozdrawiam.

 7. budner iwona pisze:

  Czy jak zarabiam od 760 do 860, w tym alimenty 230, Kindergeld 190 i mam własne mieszkanie oraz auto Reanult Megane, rocznik 2003, czy mam szanse na pożyczkę wysokości 5000 euro? Mieszkam w Görlitz od 2009r., pracuję od ponad roku.

  • Gregor pisze:

   Najlepszym wyjściem byłoby znalezienie drugiego kredytobiorcy, wówczas brane są pod uwagę dochody oraz zdolność kredytowa obu osób.

 8. Mariusz pisze:

  Zarabiam 1200 euro na rękę, za mieszkanie płacę 340 euro i spłacam kredyt z miesięczną ratą 80 euro. Czy jest możliwość dobrać jeszcze 10 tys?

  • Gregor pisze:

   Odpowiedź jest prosta: Trzeba próbować! Kredytodawcy sprawdzają dużo więcej niż te trzy aspekty. Decydujący jest „całokształt”. Powodzenia!

 9. Joanna pisze:

  Mam kredyt w Auxmoney, teraz chcę dobrać jeszcze 5.000 euro, dostałam odpowiedź pozytywną, tyle że jeden z dokumentów do podpisania to pełnomocnictwo (Vollmacht), którego przy pierwszym kredycie nie było. Obawiam się to podpisać, bo nie wiem do końca w jaki sposób bank może to wykorzystać. Czy istnieje jakieś ryzyko?

 10. Foremska Renata pisze:

  Witam, posiadam już kredyt 10000 tyś euro w Auxmoney i od roku spłacam to regularnie. Czy istnieje możliwość dobrania 5tys euro albo ewentualnie 15tys, żeby spłacić tamten kredyt tak zwana konsolidacja tak żeby zostało mi 5 tyś?

  • Gregor pisze:

   Tak, to możliwe i po niemiecku nazywa się to „Aufstockungskredit“.

   Auxmoney radzi: “Należy zalogować się na swoje konto. Tak jak przy pierwszym kredycie trzeba utworzyć nowy wniosek. Przy podawaniu pożądanej kwoty warto mieć na uwadze to, że część kwoty nowego kredytu pokryje dotychczasowy. Po podaniu kwoty trzeba zaktualizować swoje dane osobowe. Tylko w taki sposób będziemy w stanie przygotować dla Państwa najlepszą ofertę. Po załatwieniu tego kroku trzeba jeszcze tylko zatwierdzić warunki, a my przygotujemy wszystko do szybkiego wypłacenia kredytu.“

   O przyznaniu takiego kredytu decyduje też historia spłat. Jeśli wszystkie raty wpływały do tej pory zgodnie z ustaleniami, to uzyskanie go będzie raczej proste. Łącznie maksymalna kwota kredytu może wynosić 50.000 Euro.

 11. Wojtek pisze:

  Witam, czy mogę podpisać umowę z Auxmoney za pomocą video chatu, używając przy tym polskiego dowodu osobistego?

  • Gregor pisze:

   Przepraszamy, ale nie jesteśmy biurem informacji Auxmoney. Szczegółowe pytania dotyczące identyfikacji tożsamości i zawierania umowy kredytu prosimy kierować bezpośrednio do oferenta.

 12. Kamil pisze:

  Witam, pracuję w Niemczech od 9 miesięcy, kończy mi się umowa i w lutym zostanie przedłużona na rok. Zarobki od lutego będą w granicach 1900 euro na rękę, ale potrzebuję ok. 5 tys. na samochód na już. Czy są jakieś szanse na kredyt? Dodam, że nie brałem w Niemczech jeszcze nic w kredyt.

  • Gregor pisze:

   Oczywiście, że jest szansa! Ale nic nie można obiecać. Tylko Pan może się o tym przekonać wypełniając wniosek online i czekając na wynik. Powodzenia.

 13. Adrian pisze:

  Witam serdecznie.
  Bardzo chciałbym przedstawić swoją sytuację i otrzymać jakąkolwiek odpowiedź z Państwa strony. Wpadliśmy wraz z narzeczoną w kłopoty finansowe w Polsce i popłynęliśmy na nieszczęsnych chwilówkach, klasyka gatunku. Podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Niemiec i po kilku perypetiach znaleźliśmy odpowiednie miejsce dla siebie. Pracujemy we dwoje w jednym miejscu pracy, zarabiamy po 1200€ na głowę, z tym, że mamy odejmowane automatycznie po ok. 150€ miesięcznie za wyżywienie i mieszkanie. W rezultacie otrzymujemy jakieś 1050€ na głowę i praktycznie nie ponosimy żadnych innych kosztów, to wszystko jest dla nas. Pensję otrzymujemy od 3 miesięcy, z tym, że do tej pory na polskie konta walutowe. Teraz założyliśmy sobie niemieckie konta bankowe, ale osobno, bo stwierdziliśmy, że łatwiej nam będzie dostać 2 niższe kredyty, osobno, niż jeden większy razem. Od 3 miesięcy posiadamy także niemiecki meldunek. Naszym marzeniem jest pożyczka w kwocie po 10000€ na głowę i wtedy wszystkie nasze kłopoty odeszłyby w niepamięć i moglibyśmy zacząć nowy etap w życiu. Oczywiście całą kwotę przeznaczylibyśmy na spłatę wszystkiego w Polsce i bylibyśmy na czysto. Czy istnieje jakakolwiek szansa, że dostaniemy jakiś kredyt w niemieckim banku, lub od prywatnych inwestorów? Myślę, że podałem wszelkie potrzebne informacje, odnośnie naszej sytuacji. Jeszcze jedno krótkie pytanko, czy podczas składania wniosku lepiej wziąć, jak najdłuższy okres spłaty na te 10000€? I czy dobrze zrobiliśmy, że będziemy próbować osobno po 10000€ niż wspólnie 20000€. Mam wielką nadzieję, że ktoś mi doradzi i podpowie. Pozdrawiam serdecznie!

  • Gregor pisze:

   W różnych bankach może to wyglądać inaczej. Przykładowo w oddziałach stacjonarnych banków wszystkie kredyty powyżej pewnej kwoty muszą być zatwierdzane przez przełożonego. Nie będziemy się na ten temat rozpisywać, ponieważ zazwyczaj skupiamy się na nowoczesnych bankach internetowych.

   O tym, czy dostaniemy kredyt decyduje algorytm.

   Udzielenie każdego kredytu zawsze pociąga za sobą koszty operacyjne, bez różnicy czy jest to 1.000 czy 100.000 euro. Z punktu widzenia banku lepszym interesem jest więc udzielenie jednego kredytu na 20.000 niż dwóch na 10.000 euro.

   Do tego za wspólny kredyt są odpowiedzialne dwie osoby, więc jest on dla banku bezpieczniejszy niż kredyt udzielany indywidualnie.

   Dlatego moim zdaniem lepiej złożyć wniosek wspólnie o większy kredyt. Powodzenia.

 14. Marcin pisze:

  Witam. Mam pytanie odnośnie inwestowania. Czy mogę inwestować z konta N26, czy muszę założyć inne konto?

Dopisz uzupełnienie lub zadaj pytanie, dzięki za zaangażowanie!

Najlepszy sposób na otrzymanie kredytu w Niemczech!

Dostępne nowe kwoty kredytów:

Otwórz konto internetowe w Niemczech >> instrukcja
znane z:
Der Privatinvestor Bayern 1 Travelbook Spiegel Online Wirtschaftswoche Zeit Online