Užitečný návod k úspěšnému otevření účtu

Takto si studenti otevřou účet u DKB

Poněvadž jsou studenti ještě velmi mladí, nemají většinou příliš zkušeností s otevřením bankovních účtů.

Obzvlášť co se týče běžných účtů, měli by myslet na pár věcí, které jim pomohou udělat u banky dobrý dojem, aby dostali u platebních karet a karet Visa odpovídající finanční rámec.

Tato stránka ukazuje, jak si úspěšně zažádat o DKB-Cash – nejgeniálnější běžný účet s kartou Visa a vždy bezplatným obstaráním hotovosti.

Otevření účtu pro studenty

1. Jděte u DKB-Cash na stránku „Landingpage“

Prosím použijte k tomu tento odkaz https://www.dkb.de/privatkunden/dkb_cash/ Zde ještě jednou vidíte přednosti účtu DKB. Klikněte na odkaz „Jetzt DKB-Cash eröffnen“ a vstupte takto do procesu podávání žádosti.

2. Vyplnění políček

První políčka jsou jasná a vyplnění Vašich osobních údajů pro Vás jistě nebude obtížné. Některá políčka však musíme obzvlášt objasnit, neboť naše zkušenosti ukazují, že se zde částečně udávají příliš „opatrné“ údaje, které v nejhorším případě vedli dokonce k tomu, že otevření účtu bylo zamítnuto.

 • Telefonní číslo

  Zadejte prosím telefonní číslo v DKB-aplikace

  Smějí se udávat i telefonní čísla v zahraničí a jsou též bankou využívány k zpětným dotazům.

  Udejte prosím takové telefonní číslo, pod kterým jste přímo dostupný/-á. Nejlépe číslo Vašeho mobilního telefonu. To má tu výhodu, že servis pro zákazníky Vás může přímo kontaktovat, jestliže vyvstanou otázky k otevření účtu. Tím se ušetří zbytečné psaní dopisů a Váš účet bude rychleji otevřen.

  Ke zpětným telefonickým dotazům z Německa dochází při otevření účtu relativně zřídka. Pokud máte bydliště v zahraničí, stává se to častěji. Zde se může vyskytnout např. dotaz, jakým způsobem plánujete účet využívat; a kromě toho také banka uvidí, že dorozumění v německém jazyce dobře funguje.

  Jak víte, je DKB banka, která je otevřená celému světu. Má zákazníky ve všech zemích naší planety (kromě Severní Koreje). Vždyť žádost o otevření účtu je možné podat i ze zahraničí.

  Žádné reklamní poptávky ze strany banky!

  Vaše telefonní číslo zůstane během procesu podávání žádosti u DKB uložené. Někdy je lehčí zodpovědět dotazy telefonicky než emailem. V takových případech Vám DKB zavolá. Telefonáty za účelem reklamy jsme za celých 10 let nezažili!

 • Adresa

  Adresa pro otevírání DKB účtu

  Adresu je možno mít ve vnitrozemí i v zahraničí. Pozdější změna je samozřejmě prostřednictvím internetového bankovnictví možná a není dále ověřována.

  Udejte prosím stejnou adresu, jaká je uvedena na Vašem průkaze nebo v jiných dokladech potvrzujících Vaši totožnost. Tím se zjednodušuje proces Legitimation prostřednictvím PostIdent, jakož i proces nové metody WebID-Verfahren.

  Po úspěšném otevření účtu bude Vaše platební karta a Visa Card zaslána na Vaši adresu. U studentů stojí často v průkazu adresa bydliště rodičů, poněvadž nedošlo (ještě) k úřednímu přehlášení do místa studia.

  Zajistěte si prosím, aby rodiče tuto poštu přijali a co nejrychleji ji předali Vám. Jakmile obdržíte údaje ke vstupu do internetového bankingu, můžete tam zadat novou adresu.

  Tato nová adresa není bankou dál ověřována. DKB neposílá žádné reklamní dopisy. Přesto byste měli dbát na to, aby u banky byla udána vždy aktuální adresa.

 • Činnost

  Otevření účtu pro studenty

  Dotaz se týká jen studijního směru. Údaj o univerzitě nebo jiné vysoké škole není nutný.

  Jako student zvolíte samozřejmě políčko „Student“. To se rozumí samo sebou. Ale můžete také uvést „Student“, i když se nacházíte v přechodné fázi.

  Např. když chcete se studiem začít, ale ještě nevíte všechny podrobnosti. Stejně tomu je tak, když jste studium ukončili nebo přerušili a ještě není jisté, co bude dál (např. jestli budete dál studovat).

  Potvrzení o studiu není nutné!

  Při otevření účtu u DKB se většinou nevyžaduje předložit potvrzení o studiu (tzv. imatrikulace)!

 • Aktuální čistý měsíční příjem v Eurech

  Zadejte čistý příjem na otevření účtu

  Měsíční příjem by měl dosahovat nejméně částky 500 Euro – počítaje všechny příjmy dohromady, což je dovolené a žádoucí.

  Toto políčko je velmi důležité, protože má významný vliv na otevření bankovního účtu i na rámec počátečního kreditu. Právě u lidí, kteří teprve začali studovat a stěhují se na jiné místo, vzniká často nejistota, jaký číselný údaj je ten správný.

  Správné číslo je to, které udává celkovou částku všech peněz, které měsíčně příjímáte!

  Tato celková částka se dá například vypočítat takto

  • 184 Euro přídavky na děti
  • 300 Euro státní podpora na studium
  • 300 Euro studentská brigáda
  • 50 Euro kapesné
  • 20 Euro podpora od babičky
  • Celková částka: 854 Euro!

  Při tomto výpočtu jde jen o příjmy, nejde o výdaje.

  Pro všechny, u kterých tato čísla ještě nejsou pevně stanovena:

  Přídavky na děti a popř. jiná podpora rodiny, to je většinou jednoznačné. U těch, kteří teprve začali studovat nebo u studentů, kteří se nacházejí ve fázi přeorientovávání, se může stát, že nejsou ještě známá žádná konkrétní čísla při brigádě a při státní podpoře na studium.

  V takových případech je smysluplné, odevzdat odhad, poněvadž:

  • z pohledu banky nedává smysl, otevřít účet s kreditní kartou člověku bez příjmů
  • údaje nejsou prověřovány potvrzením o příjmech apod.
  • tyto příjmy nemusejí přicházet přímo na účet

  Potvrzení nejsou zásadně nutná!

  Samozřejmě je možné účet DKB využívat jako účet pro příjmy – což dává smysl, jestliže usilujete o to, dostat později vyšší kreditní rámec. Může se používat zrovna tak jako vedlejší účet nebo i pro jiné zde uvedené účely.

  Jestliže má být žádost o otevření účtu u DKB úspěšná, měl by měsíční příjem, který máte k dispozici, dosahovat částky více než 500 Euro.

  Jiná možnost

  Tato možnost spočívá v tom, že doporučuji zažádat o běžný účet Comdirect Girokonto. U Comdirect existuje možnost, odmítnout Visa Card, resp. Obdržet ji ve variantě Prepaid. U DKB existuje DKB-Cash vždy s „pravou kreditní kartou“; proto je vždy nutné mít určitý příjem – i když nemusí běžet přes účet DKB.

3. Otevření účtu a kreditní rámec

Poté, co jste uzavřeli proces zažádání o otevření účtu a ukončili ověření identity, a jestliže v zentrálním registru dlužníků nestálo nic negativního, obdržíte za několik dní „vítanou poštu“ („Willkommenspost“) s číslem účtu a vstupními údaji k internetovému bankovnictví.

DKB úvěrová linka 500 €

Dispoziční kredit, kreditní limit, kreditní rámec, kreditní hranice, dispoziční rámec = tím vším je míněno to, do jaké míry můžete jít na účtě DKB do mínusu.

Stejně tak Vám bude sdělen počáteční dispoziční rámec (= Dispokredit) Vaší Visa Card. U mnoha studentů číní tento rámec 500 Euro. Máte dvě možnosti jak ho navýšit:

 • Platby na účet kreditní karty (Váš zůstatek Vám stojí vždy k dispozici)
 • Platby příjmů navigovat na účet DKB a zažádat o vyšší limit.

… k tomu více v dalších článcích na tomto speciálním portálu. Na této stránce šlo o to, poskytnout pomoc studentům při zažádání o účet DKB s kartou Visa.

„Ano, chci mít tenhle účet!“

… zjednodušené ověření platební schopnosti studentů!

www.dkb.de/privatkunden/dkb_cash

Máte k tomu nějaké dotazy?

Prosím použijte políčko pro komentář, rádi Vám pomůžeme!

Další články k chytrému využívání účtu DKB:

Obrazový materiál: Lisa Gerhold · DKB AG

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

Kdo to tady píše?

Někdo, kdo pomohl v minulých 7 letech 100.000 lidem k novému bankovnímu účtu. Jmenuji se Tanja a když kliknete na další odkaz ⇒ více, tak se dozvíte, proč existuje tato stránka a proč jsem na ní já.

požádat o bezplatnou DKB účet s kreditní kartou

Pro Vás, jako Váš pomocník …

Pro vaši pomoc …
známé z:
Der Privatinvestor Bayern 1 Travelbook Spiegel Online Wirtschaftswoche Zeit Online